Bilik Latihan ICT

Bil. Jabatan Kadar Sewaan Sejam (RM) Kadar Sewaan Sehari (8jam)
(RM)
1. Agensi Kerajaan dan Badan Berkanun 60.00 240.00
2. Pihak Swasta 90.00 360.00