Senarai Bilik Untuk Tempahan

Bilik Gerakan 1

Bilik Gerakan 1 boleh memuatkan 50 hingga 60 orang peserta, dan ia juga dilengkapi dengan kemudahan seperti berikut: 1) Bilik berhawa dingin, 2) Meja mesyuarat U-shape ....

Bilik Gerakan 2

Bilik Gerakan 2 boleh memuatkan 12 orang peserta termasuk pengerusi, dan ia juga dilengkapi dengan kemudahan seperti berikut: 1) Bilik berhawa dingin, 2) Meja mesyuarat bujur ....

Bilik Gerakan 3

Bilik Gerakan 3 boleh memuatkan 17 orang peserta termasuk pengerusi, dan ia juga dilengkapi dengan kemudahan seperti berikut: 1) Bilik berhawa dingin, 2) Meja mesyuarat U-shape ....

Bilik Harumanis

Bilik Harumanis boleh memuatkan 21 orang peserta termasuk pengerusi, dan ia juga dilengkapi dengan kemudahan seperti berikut: 1) Bilik berhawa dingin, 2) Meja mesyuarat bujur ....

Bilik Mesyuarat Pentadbiran

Bilik Mesyuarat Pentadbiran boleh memuatkan 10 orang peserta termasuk pengerusi, dan ia juga dilengkapi dengan kemudahan seperti berikut: 1) Bilik berhawa dingin, 2) Meja mesyuarat bujur ....

Bilik Mesyuarat Pengurusan

Bilik Mesyuarat Pengurusan boleh memuatkan 15 orang peserta, dan ia juga dilengkapi dengan kemudahan seperti berikut: 1) Bilik berhawa dingin, 2) Meja mesyuarat ....

Bilik Gunasama

Bilik Gunasama boleh memuatkan 100 hingga 150 orang peserta, dan ia juga dilengkapi dengan kemudahan seperti berikut: 1) Bilik berhawa dingin, 2) P.A System ....